top of page

Sociale fælleder

eller hvordan vores sociale liv har et eksplosivt potentiale til at forandre samfundet – én fællesspisning ad gangen.

Fælleden * Fællesskabets potentiale * Ejendom * Følelsesøkonomi * Tinder, GoMore og Joe & The Juice * Postfordisme og toyotaisme * Værdien af et smil

 

Fælleden er den jord, som ingen ejer, hvor de jordløse i gamle dage kunne lade deres køer græsse og på den måde klare sig selv. I dag er de fleste fælleder enten blevet omdannet til privat jord eller gjort til offentlig ejendom, som f.eks. Fælledparken. Men fælleden er ikke død. For overalt omkring os findes der også sociale fælleder, der udspringer af vores sociale liv med hinanden, og som skaber enorm værdi for alle. Det kunne fx være sociale fænomener som sproget, hjælpsomheden eller den fede stemning i en bydel. De er ejede af alle og ingen. Men i en serviceøkonomi, der i stigende grad baserer sig på følelser, oplevelser og viden, er de sociale fælleder blevet tidens måske mest værdifulde ressource. En ny runde privatiseringer af fælleden er på den måde skudt i gang med alle kendetegnende for en ny guldgraver-feber. 

 

Hvorfor interessere sig for ideen?

Sociale fælleder er nøglen til at forstå den moderne økonomi, der i stigende grad er blevet en følelsesøkonomi. Med ideen om sociale fælleder bliver vores begreb om ejendomsret udfordret og vi bliver bevidst om alle de sociale fænomener omkring os, der fylder vores liv med værdi. Du vil aldrig se på smilet i supermarkedet på samme måde igen. 
 

Hvad får jeg ud af foredraget?

Sociale fælleder er en radikal ide, der vil ændre dit syn på betydningen af det sociale og på økonomi i det hele taget. Ideen har potentialet til at fylde dit lokalsamfund med liv, når nye, stærke sociale fælleder begynder at knopskyde overalt i form af delebilsordninger og fællesspisninger. Mærk styrken i at gøre noget sammen med andre udenom både stat og marked.

 

Målgruppe

Alle, der interesserer sig for fællesskaber, civilsamfund og de nyeste økonomiske tendenser. Foredraget vil især vække genklang i lokalsamfund og virksomheder, hvor sociale fælleder har potentialet til at forandre hverdagen og arbejdslivet.

bottom of page