top of page

Hvem er målgruppen?

Hvad bruger folk dig til?

Hvordan er processen?

Hvad adskiller dig fra andre rådgivere? 

FAQ

Danske virksomheder af størrelsen 3+ medarbejdere og opefter. Men også enkeltmands virksomheder vil kunne få gavn af rådgivningen. 

Primært to ting: 1) Enten til at levere indhold til virksomhedens egne kunder, fx et bibliotek eller festival, der ønsker en foredragsrække eller kursus til deres brugere.
2) Eller at virksomheder selv har brug for inspiration til at se på egne arbejdsgange med nye øjne eller få en forståelse for komplekse problemstillinger, fx grøn omstilling eller meningsfuldhed i arbejdet. Mere konkret kunne det være som et foredrag til en strategi- eller medarbejderdag, der skal inspirere til at tænke nyt. Eller et kursus for en afdeling eller en gruppe ledere, der skal lære at omsætte en bestemt ide til praksis. Eller rådgivning til en eller flere personer, der ønsker at blive fulgt helt tæt i ideudviklingsarbejdet. Det, der binder det hele sammen, er at ideerne er ude i virkeligheden og arbejde.

Vi holder et møde, hvor vi identificerer jeres problemstilling og nærmer os en model for, hvordan vi bedst løser den, dvs. om det fx er et kursus I har brug for og hvilke ideer, der vil kunne hjælpe jer. Først derefter laver vi en egentlig aftale. Herefter vil det måske være relevant, at jeg kommer på besøg hos jer og ser hvordan I gør tingene, så jeg bliver skarpere på, hvordan vi bedst løser jeres udfordring. Herefter går det egentlige arbejde i gang.

Virksomheder er ofte tilbøjelige til at fokusere meget på tal og kvantitative data, fordi man antager, at det virker. Og hård data er værdifuld, men kan gøre en blind uden teori og kontekst. Hvis man ikke ved, hvor man vil hen af, er data ikke til meget hjælp. Modsat de fleste konsulenters business-orienterede rådgivning, tilbyder jeg en mere kvalitativ og humanistisk metode, der kan noget helt andet. Nemlig at skabe indsigt, nytænkning og mening. Det kan tal i sagens natur ikke.
Omvendt adskiller jeg mig også fra den selvhjælps-bølge, der er skyllet ind over erhvervslivet i form af coaching, mindfuldness osv.. Jeg beskæftiger mig udelukkende med filosofi. Det betyder, at jeg ikke påstår, at have opfundet en helt ny og fantastisk metode, der kan løse det meste. Jeg formidler ideer, der er udtænkt gennem generationer og på den måde udgør det ypperste tankearbejde, menneskeheden har udført. Mit job er "bare" at formidle ideerne, så de bliver levende, og kan bruges i virkeligheden - ikke at opfinde den dybe tallerken.

Anker 2 teks
bottom of page